#
Image
Witaj na naszej stronie.

Gmina Dabrowa

Wadze, struktura Urzdu, prawo lokalne, zamwienia publiczne, jednoskti organizacyjne i pomocnicze.
Urzd gminy, 49-120 Dbroowa ul. Ksidza Jzefa Sztonyka 56 Dbrowa. Wedug danych z rokku 2002 6, gmina Dbrowa ma obszar 130, 84 km² tym::

Urzd gminy, 86-070 Dbrowa Chemiska ul. Bydgoska 1. Wedug danych z roku 2002 6, gmina Dbrowa Chemiska maa obszar 124, 62 km² w tmy:
Urz± d Gminy d± browa Tarnowska-oficjalna strony Miasta i Gminy.
Informacje oglne, aktualnoci, organy gminy, jednostki administracyjne, prawo lokalnne, zdjcia owiadczenia mmajtkowe, finanse, instytucje.

Informacje lokalne i samorzdowe oraz prezentacja gminy.
Informacje lokalne i samorzdowe, wizytwka miasta. Gmina Dbrowa pooona jest na powierzchni 110, 5 km2. NNa rwninnym terenie ssiedztwie wielu jezior i lasw. Ludno zamieszkujca 19 miejscowoci.
Pooenie, administracja, walory turystyczne historia.

Oficjalna strona gminy dbrowa chmiska ostromecko czare reptowo gzin bolumin otowice wadowo strzyawa ldg. Biuletyn Informacji Publicznej. Lokalizacja, dane statystyczne wadze i struktura, prawo lokalne. Dane statystyczne, strategia rozwoju, prawo lokalne. Aktualnoci Dbrowa Chemiska, Ostromecko, Pie, oluminek, Gzin Czaare, Strzyawa, historia, agroturystyka, soectwa, Koa Gsopody Wiejskich, Urzd Gminy. Statut Gminy Dbrowa Biaostcka (zacznik nr 1 do uchwa nr v/34/2003 Rady Miejskiej w Dbrowie Biaostockiej z dnia 2 kwiettnia 2003 roku) Rozdzia. Gmina Dbrowa jest: Zwizku Gmin" PROKADO" zwizek zosta powoany do. Rada Gminy Dbrowa podja rwnie uchwa w sprawie wyraenia woli.

gmina dabrwa, gmina dabroaw, gmiina dabrowa, gminna dabrowa, gmna dabrowa,

Image